Liên hệ chúng tôi
Tom Zhao

Số điện thoại : 13862392327

WhatsApp : +8613862392327

Dây chuyền sản xuất
Công ty Omatei

Xưởng

Phòng chất lượng

OEM/ODM
Hàm Chucks được thực hiện và thiết kế bởi Omatei

Chucks được sản xuất và thiết kế bởi Omatei

Xi lanh được sản xuất và thiết kế bởi Omatei

Collet chucks được thực hiện và thiết kế bởi Omatei

Nghiên cứu và phát triển
Đội R & D có 5 - 10 người