Liên hệ chúng tôi
Tom Zhao

Số điện thoại : 13862392327

WhatsApp : +8613862392327

October 16, 2020

Triển lãm : Triển lãm thủ đô khuôn mẫu Trung Quốc lần thứ 16 (Triển lãm máy công cụ & khuôn mẫu Ninh Ba)

 

Gian hàng3-C4

Ngàytừ ngày 10 tháng 10thứ tự 2020 đến ngày 13 tháng 10thứ tự.

 

Địa chỉ hội trường: Ningbo Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế

tin tức mới nhất của công ty về   0