Liên hệ chúng tôi
Tom Zhao

Số điện thoại : 13862392327

WhatsApp : +8613862392327

MTA Việt Nam 2023

May 17, 2023

Công ty Omatei chúng tôi tham gia MTA Việt Nam 2023

Chào mừng bạn đến thăm và yêu cầu của bạn, Cảm ơn!

Triển lãm:2023 MTA Việt Nam
Gian hàng:AL6-5
Ngày:Từ ngày 4 tháng 7 năm 2022 đến ngày 7 tháng 7.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Việt Nam Sài Gòn