Máy tiện hàm mềm

aluminum soft jaws, machining soft jaws, cnc soft jaws.