Liên hệ chúng tôi
Tom Zhao

Số điện thoại : 13862392327

WhatsApp : +8613862392327

2020 triển lãm thiết bị máy móc Ôn Châu Trung Quốc lần thứ 15

October 16, 2020

Triển lãm : 2020 the 15thứ tự Triển lãm thiết bị máy móc Ôn Châu Trung Quốc

Gian hàng2A30-2A32

Ngàytừ ngày 9 tháng 10thứ tự 2020 đến ngày 11 tháng 10thứ tự.

Địa chỉ hội trường: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Ôn Châu

tin tức mới nhất của công ty về 2020 triển lãm thiết bị máy móc Ôn Châu Trung Quốc lần thứ 15  0