Liên hệ chúng tôi
Tom Zhao

Số điện thoại : 13862392327

WhatsApp : +8613862392327

QC Hồ sơ
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi phù hợp với tiêu chuẩn máy móc công nghiệp.

 • Omatei Mechanical And Electrical Equipment Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: ISO 9001
  Số: 10111Q10330ROS
  ngày phát hành: 2018-9-19
  Ngày hết hạn: 2022-9-18
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: Beijing Zhongliantianrun Certification Center