Liên hệ chúng tôi
Tom Zhao

Số điện thoại : 13862392327

WhatsApp : +8613862392327

TRIỂN LÃM NGÀNH SẢN XUẤT MÁY MÓC QUỐC TẾ THẨM QUYẾN THỨ 21

September 1, 2020

Tên triển lãm: TRIỂN LÃM NGÀNH CHẾ TẠO MÁY QUỐC TẾ THẨM QUYẾN THỨ 21

Thời gian triển lãm: 1ST-4 tháng 9 năm 2020

Phòng triển lãm: TRUNG TÂM TRIỂN LÃM & HỘI NGHỊ THẾ GIỚI THẨM QUYẾN

Gian hàng: 3-N54

 

 

 

tin tức mới nhất của công ty về TRIỂN LÃM NGÀNH SẢN XUẤT MÁY MÓC QUỐC TẾ THẨM QUYẾN THỨ 21  0